City mobile

Informace o City mobile s. r. o.

Zkratka City mobile
Společnost City mobile s. r. o.
V síti operátora Vodafone
01752634
Adresa Parléřova 157/11, 169 00 Střešovice - Praha 6
Web www.citymobile.cz
Email info@citymobile.cz
Obchodní podmínky www.citymobile.cz/vseobecne-podminky/

Administrativní a jiné poplatky

Aktivační poplatek není
Převod čísla od jiného operátora není
Za ukončení smlouvy není
Složení počáteční jistiny 300 Kč
Jistina na roaming/mez. hovory není
Jistina na PSMS/audiotext není
Poplatek za výměnu SIM (ztráta) není
Poplatek za odblokování SIM (po nezaplacení) není
Poznámka:

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Mám zájem