Nejčastější dotazy

Zde vám průběžné aktualizujeme seznam nejčastějších dotazů a odpovědi na ně

1. Jak funguje Cellzone

Cellzone je největším srovnávačem mobilních tarifů v ČR. Kromě služeb všech tří hlavních operátorů - O2,T-Mobile a Vodafone - pracujeme s kompletní nabídkou více než 57 virtuálních operátorů. Právě to nám dovoluje najít tu nejlepší nabídku právě pro Vás.

2. Proč vznikl Cellzone

Na trhu se dnes nabízí velké množství mobilních tarifů, o kterých se většina lidí nikdy nedozví. Až 80 % lidí dnes využívá tarif, který je pro ně příliš drahý nebo plně nepokrývá jejich potřeby. Někteří potřebují více volat, jiní zasílají SMS, další preferují datový balíček. U nás můžete najít tarif přesně podle takových potřeb.

3. Jakou mám jistotu, že doporučený tarif je pro mne opravdu vhodný?

Celkem kalkulujeme s 1756205116 kombinacemi tarifů s balíčky. Hledání je založeno na Vašich potřebách a i když Vám vždy doporučíme to nejlepší, máte vždy možnost sami porovnat všechny dostupné nabídky a rozhodnout se tak, jak chcete Vy.

4. Jak probíhá srovnání tarifů?

Vlastní srovnání je třeba rozdělit do několika kroků. Algoritmus počítá s daty z rozšířeného dotazníku, a proto je třeba vysvětlit i konverzi ze zjednodušeného, která je následovná:

Volání minut v tuzemsku se rozdělí v procentuálním poměru do položek


SMS v tuzemsku obdobným způsobem jako volání
Ostatní položky jsou shodné jak v základní, tak rozšířené verzi dotazníku. Zaokrouhlování při přepočtu je na celá čísla. Tarifikace je u rozšířené verze přednastavena na "NE" a datum kalkulace je aktuální (tyto 2 položky se v základní verzi nezobrazují).
Druhým krokem bývá započtení vlivu tarifikace, pokud si zákázník přeje přepočet. U všech srovnávaných tarifů dojde k přepočtu volných minut (VM) a ceny za následná volání dle nejnižší tarifikace 1+1, jak ukazuje uvedená tabulka. U VM dojde k ponížení počtu, u následných cen za provolané minuty po VM k odpovídajícímu navýšení ceny. Vše je uváděno procentuálně.

Tarifikace Přepočet (%)
1+1 0
30+1 5
30+30 14
60+1 17
60+30 23
60+60 31
120+1 52
120+30 56
120+60 61
120+120 71

Posledním krokem je výběr nejvhodnějšího tarifu dle zdaných dat. Prochází se nabídky všech operátorů a kombinují se i všechny balíčky služeb (SMS, data či hlas). U dat se uvažují ty balíčky, které plně pokryjí požadované množství přenesených dat bez aktivace FUP. Výsledné třídění je pak dle cenové výhodnosti.

Mám zájem